Kansen benutten

Architectuur gaat over het beleven van de driedimensionale werkelijkheid. Het staat buiten kijf dat een ruimte doelmatig moet zijn. Van een architect mag u meer verwachten: dat hij bovendien het gebouwde verrijkt door een ingreep die uitstijgt boven het alledaagse. Elk plan de ruimte te herscheppen biedt kansen tot verrassing en verbetering. In het ontdekken van de al aanwezige, maar nog niet herkende mogelijkheden bewijst een architect zijn meerwaarde.


Toekomstgericht

De bouw is grootverbruiker van delfstoffen en van energie. Gelukkig zijn er oplossingen voorhanden, maar die vinden nog maar beetje bij beetje ingang in de wereld van de bouw. Heel ingewikkeld is het allemaal niet. Kiezen voor ecologisch geproduceerde plantaardige materialen of voor herbruikbare materialen, in plaats van materialen die giftige stoffen herbergen of die de afvalberg ophogen.

Goed isoleren om het energieverbruik te minimaliseren. Zonne-energie optimaal benutten. We zijn in staat zulke gebouwen te ontwerpen en te bouwen.


Teamwerk

Bouwen is een complexe activiteit, waarbij veel partijen betrokken zijn, met hun eigen belangen. Opdrachtgever, architect, aannemer, overheden, nutsbedrijven en onderaannemers moeten samen een project tot een goed einde brengen. Dit levert een grote dynamiek op. Goede communicatie is van levensbelang om het bouwproces tot tevredenheid van de opdrachtgever af te ronden.


Als architect met een achtergrond in communicatie is het mijn tweede natuur de valkuilen op dit vlak te herkennen. Afspraken helder krijgen, transparant zijn in de bedoelingen, ieders kwaliteit optimaal benutten. Zodat het eindresultaat op alle deelnemers afstraalt.